Studio Plus onder leiding van Liesbet Minne

Liesbet Minne studeerde tien jaar geleden af als onderwijzeres aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Een grote fascinatie voor kinderen die anders zijn en denken, zorgde ervoor dat ze binnen het reguliere onderwijs zeer gauw expert werd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Door haar jarenlange ervaring ontdekte Liesbet als geen ander de persoonskenmerken, kwaliteiten en moeilijkheden waar hoogbegaafde kinderen mee kampen. Ook leerde ze de zorgen van ouders met hoogbegaafde kinderen kennen: een dosis taboe uit angst voor afgunst of voor het idee dat hoogbegaafde kinderen of ouders van hoogbegaafde kinderen als hautain bestempeld worden.

Hoewel verschillende scholen binnen het reguliere basisonderwijs hun uiterste best doen onderwijs op maat aan te reiken, blijft het aanbod voor hoogbegaafde kinderen gering. Heel wat hoogbegaafde kinderen vinden zelden ontwikkelingsgelijken en kunnen niet ten volle aarden binnen de huidige schoolwerking.

In het regulier onderwijs ligt de klemtoon vaker op differentiatie naar beneden in plaats van naar boven. Daarenboven zijn de differentiatie pakketten niet altijd op maat van de interesses van het hoogbegaafde kind waardoor het te weinig geprikkeld wordt.

Creativiteit wordt niet voldoende gestimuleerd of er is door bepaalde onderwijs mentaliteiten zeer weinig ruimte voor out-of-the-box denken en anders zijn. Hoogbegaafde kinderen haken met gevolg af, hinken achter, leren niet hoe ze daadwerkelijk presteren, studeren ondermaats of krijgen in sommige gevallen zelfs een afkeer van naar school gaan.  

Liesbet Minne wil hoogbegaafde kinderen en ook hun ouders een hart onder de riem steken en ondersteuning bieden binnen “STUDIO PLUS”.

STUDIO PLUS biedt specifieke ondersteuning aan. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen en wordt steeds afgestemd in overleg met het kind of de ouders; steeds op basis van de noden die er zijn.

Voorbeelden van deze ondersteuning kunnen zijn;

 • één-op-één gesprekken met ouders die willen ventileren, zich zorgen maken, vragen hebben of advies wensen betreffende de aanpak en ontwikkeling van hun hoogbegaafd kind
 • studiebegeleiding voor hoogbegaafde kinderen die schoolmoe zijn
 • sessies op maat waarin de sterktes van het kind centraal staan
 • muzikale, talige of kunstige ateliers
 • aanreiken van opdrachten die zelfvertrouwen, motivatie en doorzetting stimuleren
 • begeleiding van kind-oudergesprekken betreffende mogelijke problematieken
 • lespakketten op maat en volgens de interesses van het hoogbegaafde kind
 • coaching van hoogbegaafde kinderen die worstelen met faalangst, perfectionisme of doorzetting

Het doel is om:

 • de schoolloopbaan van het hoogbegaafde kind harmonieuzer te maken
 • het welbevinden van het hoogbegaafde kind op te krikken
 • te brainstormen over mogelijke oplossingen
 • problemen die voortvloeien uit het hoogbegaafd zijn, kanaliseren
 • ankers aan te reiken aan familieleden om beter om te gaan met de persoonskenmerken van het hoogbegaafde kind
 • een aanbod aan te bieden dat niet aangeboden wordt in het reguliere onderwijs zodat het kind zich verrijkt
 • motivatie en betrokkenheid opkrikken
 • perfectionisme en faalangst leren begrijpen en aanpakken
Is mijn kind hoogbegaafd?

Kinderen die hoogbegaafd zijn, hebben strikt genomen een IQ van 130 of hoger. Een kind dat hoogbegaafd is, heeft de aanleg om uitzonderlijke prestaties neer te zetten: bijzondere manieren van denken en doen zijn typerend. Hoogbegaafdheid is voor een groot deel erfelijk, maar ook ouders die niet hoogbegaafd zijn, kunnen hoogbegaafde kinderen krijgen.

Kenmerken bij hoogbegaafdheid

Onderstaande kenmerken zijn typerend voor hoogbegaafdheid:

 • Buitengewone alertheid al op zeer jonge leeftijd en lange concentratiespanne
 • Verbale begaafdheid: snel leren en goed verbanden kunnen leggen
 • Ongebruikelijk goed geheugen: onthouden van details en veel info
 • Grote woordenschat en complexe zinsbouw op jonge leeftijd
 • Vergevorderd begrip van metaforen en abstracte ideeën
 • Voorliefde voor puzzels
 • Oplossen van rekenkundige problemen
 • Emotionele diepgang
 • Zelfstandig leren lezen, schrijven, vaak al voor zij naar school gaan
 • Intense nieuwsgierigheid en ongelimiteerd stellen van onderzoekende vragen
 • Brede interesse en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp
 • Interesse in experimenteren en de dingen anders doen dan gebruikelijk
 • Buitengewone creativiteit
 • Opmerkelijk gevoel voor humor, voorliefde voor woordspelingen
 • Redenen en achtergronden willen begrijpen en op een niet voor de hand liggende manier  kunnen combineren van gegevens of gedachten
 • Ongeduld jegens eigen onvermogen en dat van anderen
 • Complex denken: voorliefde voor ingewikkelde dingen. Vaak geen aandacht aan zaken die zij niet interessant vinden.
 • Idealisme en sterk gevoel voor rechtvaardigheid al vanaf jonge leeftijd.
 • Bezorgdheid over sociale, politieke problemen en onrecht.
 • Sensitief: sterke waarneming en direct bewust van eigen emoties. Daardoor zich ook sneller gekwetst voelen.
 • Intensiteit: overtuiging en overgave is bij deze kinderen sterker dan bij leeftijdsgenootjes. Zij zijn vaak zeer gedreven.
 • Dromen kunnen heel levendig zijn en intenser worden beleefd
 • Dagdromen: opgaan in eigen gedachten of dagdromen, waarbij het kind niet meer merkt wat er in de omgeving gebeurt
 • Leerstijl: auditief-sequentieel (aandacht voor feiten en details, ordelijk, concreet, praktisch en één taak tegelijk, perfectionistisch) of visueel-ruimtelijk (creatief, onderzoekend, hoog activiteitenniveau).
 • Het denken, leren, problemen oplossen en omgaan met anderen wordt beïnvloed door de manier van denken.
 • Hoogbegaafde kinderen hebben vaak één van beide leerstijlen sterk ontwikkeld


Hoogbegaafdheid en overprikkeling

Hoogbegaafde kinderen hebben hele actieve hersenen. Zij kunnen daardoor ook last hebben van overprikkeling. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende vormen van overprikkeling die kunnen voorkomen bij hoogbegaafde kinderen:

 • Intellectueel: het verslinden van boeken, nieuwe dingen leren, etc. Dit houdt ook in: kritische vragen stellen (of vragen achter de vragen)
 • Verbeelding: in spelsituaties of in de klas kunnen zij zich laten meeslepen in de eigen verbeelding.
 • Emotioneel: dit kan zich uiten in betrokkenheid bij anderen, maar ook in regelmatige drift- en woedeaanvallen. Angst en depressies komen veel voor.
 • Zintuiglijk: veel sterker dan anderen zien, voelen, horen, ruiken, etc.
 • Intense en diepe beleving van bijvoorbeeld muziek, eten en taal. Maar ook sterk voelen van ruwe sokken, labels in T-shirts, sneller afgeleid op school, eerder gefrustreerd, gevoelig voor textuur van het eten waardoor dit een probleem kan worden.
 • Psychomotorisch: een vergrote mogelijkheid om actief en energiek te zijn. Houden van beweging en hebben een overschot aan energie. Snel praten, veel energie, overenthousiast. Sterke kans op onterechte diagnose ADHD. Het kan zich namelijk ook uiten in impulsiviteit, rusteloosheid of nerveuze gewoonten (tics, nagelbijten)

Is jouw kind hoogbegaafd? Wens je ondersteuning, een gesprek of ben je op zoek naar een constructieve aanpak ? Contacteer vrijblijvend en plan een intake gesprek:

0476662148